تبلیغات

مرحله یک شانزدهم نهاییاستقلال تهران 4 - 0 سایپا کرج


مرحله یک هشتم


گهر درود 0 - 1 استقلال تهران


مرحله یک چهارم نهایی


استقلال تهران 5 - 0  ابومسلم مشهد


مرحله نیمه نهایی

استقلال تهران - سپاهان اصفهان

 

Penalty